Rakennustempo Oy

Rakennustempo Oy

Yrityksen arvonmääritys konepajateollisuuden sopimusvalmistaja yritykselle

Rakennustempo Oy

Rakennustempo Oy on merkittävä konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vuonna 1978 perustetun yrityksen liiketoiminnasta merkittävä osa on hydrauli- ja polttoainesäiliöitä. Yhtiössä työskentelee noin 60 metalliteollisuuden ammattilaista.

Rakennustempo Oy:lle suoritettiin arvonmäärityspalvelu, jossa otettiin huomioon tulevaisuuden tuotto-odotus, sekä taserakenne. Yhteistyössä yrittäjän kanssa arvonmäärityksestä saatiin mahdollisimman todenperäinen.

Ongelma

Yrityksessä on alkamassa mittavat kehitystoimet tuotannon tehostamiseksi. Omistajat halusivat saada paremman ja systemaattisemman näkemyksen yrityksen arvosta ja sen kehittymisestä. Yrityksen arvo on toiminnan onnistumisen mittari omistajalle.

Ratkaisu

Asiakkaan kanssa yhdessä sovittiin säännöllisestä arvonmäärityspalvelusta, jossa yrityksen arvoa tarkastellaan sovituin aikavälein. Arvonmääritys toteutettiin yhdessä, yrityksen toimitusjohtajan näkemys huomioiden. Taloudellisen lisäarvon malliin (EVA) perustuvalla arvonmääritys menetelmällä saatiin tulevaisuuden tuotto-odotukset huomioutua uskottavalla tavalla.

Tulos

Yritys sai käyttöönsä näkemyksen yrityksen arvosta, joka loi pohjan omistajien suunnitelmille tulevista liiketoimista. Lisäksi systemaattinen palvelumalli antaa pohjan tarkastella liiketoiminnan onnistumista pidemmällä aikavälillä. Yritykselle tuotettu uskottava materiaali sen arvosta auttaa myös keskusteluissa muiden sidosryhmien kanssa

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.