Jokiväri Oy

Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen valmiimmaksi kohtaamaan toimialan tulevaisuuden muutoksia.

Jokiväri Oy

Jokiväri Oy on Joensuussa, Kuopiossa ja Outokummussa toimiva joukko korjausrakentamiseen erikoistuneita ammattilaisia, jotka taitavat remontit niin sisä- kuin ulkotiloissa. Vahvuuksia ovat vuosikymmenten kokemus alalla työskentelystä sekä sitä kautta karttunut luja ammattitaito.

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuuden kehityssuuntia Tarve-työpajassa. Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka tiivistivät toimialaa koskevia muutoksia. Skenaarioiden pohjalta mietittiin keinoja, joilla menestyä kyseisten skenaarioiden toteutuessa. Keinot priorisoitiin ja tärkeimpien keinojen toteuttamiseen pohdittiin toimenpiteet.

Tulos

Työpajan systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen ja tulevaisuuden kirkastumisen. Muutoksen tueksi määriteltiin mittarit, joiden avulla muutosta pystytään seuraamaan Priocta -muutosjohtamisen työkalun avulla.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]