Jokiväri Oy

Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen valmiimmaksi kohtaamaan toimialan tulevaisuuden muutoksia

Jokiväri Oy

Jokiväri Oy on Joensuussa, Kuopiossa ja Outokummussa toimiva joukko korjausrakentamiseen erikoistuneita ammattilaisia, jotka taitavat remontit niin sisä- kuin ulkotiloissa. Vahvuuksia ovat vuosikymmenten kokemus alalla työskentelystä sekä sitä kautta karttunut luja ammattitaito.

Jokivärin toimintaympäristöä analysoitiin Tarve-vaiheen avulla. Yhteistyössä yrityksen kanssa muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, joiden pohjalta aloitettiin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu. Työpajoissa määriteltiin tärkeimmät keinot, joiden avulla Jokiväri pystyy vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kun tehtävät toimenpiteet ovat selvillä, muutos jalkautetaan organisaatioon digitaalisen muutosjohtamisen työkalun avulla.

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Tulos

Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka pyrkivät tiivistämään toimialaa koskevia muutoksia. Skenaarioiden pohjalta mietittiin keinoja, joilla menestyä kyseisten skenaarioiden toteutuessa. Keinot priorisoitiin, ja tärkeimpien keinojen toteuttamiseen ryhdyttiin pohtimaan toimenpiteitä. Muutoksen tueksi määritellään mittarit, joiden avulla muutosta pystytään seuraamaan.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.