Satucon Oy

Satucon Oy

Erikoislääkäriyhteisön tulevaisuuden mahdollisuuksien pohtiminen uudesta näkökulmasta.

Satucon Oy

Satucon on erikoislääkäriyhteisö, joka mahdollistaa lääkäreille yrittäjämäisen toiminnan turvallisesti, tehokkaasti ja helposti. Yhtiö on työntekijöidensä omistama erikoislääkäriyhteisö, jolla ei ole omia lääkäriasemia, vaan osakaslääkärit vastaanottavat yksityisen ja julkisen sektorin eri toimipisteissä. Lisäksi Satucon tekee lääketutkimusta ja järjestää alan koulutusta. Vuonna 2019 Satuconin liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa.

Ongelma

Vuosien kokemus sekä yhtiön ja sen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ovat mahdollistaneet tarkoituksenmukaisen, tehokkaan ja toimivan toimintamallin lääkärin työn organisoimiselle. Kuitenkin muuttuvan maailman tarpeet ja mahdollisuudet sekä toisaalta halu pysyä alansa parhaana yrityksenä herätti yrityksen hallituksen pohtimaan tulevaa. Hallitustasoa haluttiin saada pohtimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia uusista näkökulmista.

Ratkaisu

Satucon Oy:lle päätettiin toteuttaa Priole-Potentiaali ja Priole-Tarve palvelumoduulit. Niiden avulla saatiin tarjottua Satuconin tarpeisiin paras mahdollinen tuki. Tulevaisuuden megatrendejä tarkasteleva Priole-Tarve moduuli tuotettiin Satucon Oy:n hallituksen kokouksen yhteydessä tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia. Työpajaan osallistui koko Satucon Oy:n hallitus.

Tulos

Lopputulemana Satuconille muotoutui suuresta määrästä eri toimialaan vaikuttavia megatrendejä kolme tulevaisuuden skenaariota. Yhdessä muodostettuihin skenaarioihin tiivistyi merkittävä määrä alan osaamista ja toisaalta eri näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Tiivistetyt skenaariot muodostavat pohjan pitkän tähtäimen kehitystyölle. Satuconin hallitus jatkaa skenaarioiden jalkauttamistyötä.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]