Ko-Rak Palvelut Oy

Ko-Rak Palvelut Oy

Asiantuntijan tekemä arvonmääritys jatkuvana palveluna yritykselle.

Ko-Rak Palvelut Oy

Yrityksen arvonmääritys jatkuvana palveluna. Tavoitteena parempi ymmärrys yrityksen arvon kasvattamisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Ko-Rak Palvelut Oy on Pohjois-Karjalainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut rakennesuunnitteluun. Ko-Rak Palvelut Oy tarjoaa palvelujaan Joensuun ja koko Suomen alueelle.

Ongelma

Hyvässä kasvussa olevan Ko-Rak Palvelut Oy:n omistajat halusivat saada yritykselle tulos- ja tase-ennusteet johtamisen tueksi, näkemyksen yrityksen arvosta, arvon kehittymisestä ja yrityksen omistajilleen tuottamista taloudellisista hyödyistä.

Ratkaisu

Yritykselle toteutettiin arvonmääritys yhdessä yrityksen johdon kanssa laatien samalla tulos- ja tase-ennusteet yritykselle. Asiakkaan kanssa sovittiin säännöllisestä palvelusta, jossa yrityksen omistaja-arvon kehitystä tarkastellaan sovituin aikavälein.

Tulos

Yritys sai käyttöönsä arvonmäärityksen sekä tulos- ja tase-ennusteet pohjaksi omistajien suunnitelmille tulevista liiketoimista. Palvelumalli antaa pohjan tarkastella liiketoiminnan onnistumista omistajan näkökulmasta pidemmällä aikavälillä.

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.