Turvaukko Oy

Turvaukko Oy

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Turvaukko Oy

Turvaukko Oy on valvontalaitteita maahantuova yritys, joka huolehtii myös asennuksesta asiakkaiden eri tarpeisiin ja ympäristöihin. Yritys on vastoittain aloittanut liiketoiminnan, ja hyvät sopimukset valmistajiin ovat mahdollistaneet loistavan pohjan liiketoiminnan aloittamiselle.

Tavoitteena on kasvattaa yrityksestä merkittävä turva-alan toimija, joka tunnetaan laadukkaista ja luotettavista tuotteista sekä osaavasta asiantuntijapalvelusta. Yhteistyö aloitettiin sopimalla omistajuuteen pohjautuva, syvempi kumppanuus ja näin ollen kehityskustannukset pysyivät maltillisena nuorelle yritykselle.

Ongelma

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Ratkaisu

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Tulos

Selkeän suunnitelman pohjalta yrityksen kehittämiseen käytettävät panostukset saadaan käytettyä kustannustehokkaasti. Suunnitelma mahdollistaa toiminnan kehittymisen mittaroinnin ja näin ollen myös puuttumisen, mikäli korjaavia toimenpiteitä tai suunnanmuutoksia tarvitaan.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]