Balentor Oy

Balentor Oy

Uudenlaiset digitaaliset palvelut muutosjohtamisen tukena.

Balentor Oy

Balentor Oy on kumppani strategisessa muutoksessa ja kehityksessä. Balentor auttaa asiakkaita saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Balentor toimii erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.

Ongelma

Balentor halusi selvittää uudenlaisten digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia muutoksenjohtamisen tukena. Priocta – muutosjohtamisen järjestelmän toimintaa ja mahdollisuuksia halutiin selvittää oman yrityksen kontekstissa. Tavoitteena oli saada ymmärrys järjestelmän toiminnasta käytännössä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Ratkaisu

Muodostettiin yhdessä seitsemän viikoittain mitattavaa mittaria, jotka rakennettiin Priocta järjestelmään. Suoritettiin yhdessä nopea ja tehokas käyttöönotto etäneuvotteluvälinein. Tämän jälkeen Balentorin henkilökunta käytti Priocta järjestelmää usean kuukauden ajan, saaden näin konkreettisen käsityksen järjestelmästä.

Tulos

Tuloksena syntyi ymmärrys Priocta – muutosjohtamisen järjestelmästä ja sen mahdollisuuksista, niin omassa organisaatiossa kuin Balentorin asiakkaissa. Muodostettujen mittareiden ja niiden tulosten kehittymisen avulla voidaan ymmärtää halutun muutoksen tapahtumista ja sen dynamiikkaa.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]