JKP Talohuoltopalvelut Oy

JKP Talohuoltopalvelut Oy

Tytäryhtiösulautuminen suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä operatiivisen johdon ja omistajien kanssa. Kun taloudellinen ja hallinnollinen osa sulautumisesta oli hallitusti hoidossa, johto pystyi keskittymään organisaation muutosjohtamiseen sekä ulkoiseen viestintään.

JKP Talohuoltopalvelut Oy

JKP Talohuoltopalvelut Oy on perinteikäs kiinteistöpalvelualan yritys, joka tarjoaa Joensuun alueella monipuolisesti kiinteistöhuollon palveluita yli 15 vuoden kokemuksella. Toiminnan lähtökohtana on, että hyvin huollettu kiinteistö takaa turvallisuuden ja asuinmukavuuden.

Ongelma

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Ratkaisu

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Tulos

Johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen organisaatiossa sekä yhdistymiseen liittyvään ulkoiseen viestintään, kun sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti. Hallitun sulautumisen seurauksena liiketoimintaa voidaan jatkaa luottavaisin mielin, itse asiaan keskittyen.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]