Ostajan pankkirahoituksen periaatteet?

Ostajan pankkirahoituksen periaatteet?

Jokainen yrityskauppa on yksilöllinen

Yrityskaupan rahoitustilanteet vaihtelevat suuresti ja jokainen kauppa edellyttääkin omaa räätälöityä ratkaisuaan. Mitään yleistä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole tarjolla. Pk-sektorin yritysjärjestelyissä velkarahoitus pitää pystyä maksamaan syntyvän kokonaisuuden kassavirralla laina-aikana, eli keskeinen kysymys on se, riittävätkö ostettavan kohteen kassavirrat lyhennyksiin ja korkoihin. Rahoittajat edellyttävät uskottavia ja realistisia laskelmia, joilla tulevien kassavirtojen riittävyys voidaan osoittaa.

Tyypillisesti yrityskauppaa ei rahoiteta kokonaan pankkilainalla, vaan noin 40/60 -suhde omaa pääomaa ja pankkilainaa on historiassa ollut tyypillinen pk-yritysten kaupoissa. Toki lopullinen suhde määräytyy hyvin tapauskohtaisesti. Pk-yritysten kaupoissa vakuuksilla on keskeinen rooli, mutta ensisijaisesti rahoittaja katsoo (tai ainakin tulisi katsoa) yrityksen mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa ja uuden omistajan potentiaalia saada yritys menestymään. Hyvillä yrityskauppahankkeille löytyy aina velkarahoitusta.

Tänä päivänä yrityskaupparahoituksessa suositaan enintään viiden vuoden laina-aikaa. Vaikka rahoittajat eivät pääsääntöisesti suoritakaan arvonmäärityksiä yrityksiin, niin pk-yrityksissä rahoittajan antama takaisinmaksuaika asettaa tietyt raamit yrityksen hinnalle.

Finnvera yhdessä pankin kanssa on yleensä aina mukana yrityskauppahankkeessa pk-yritysten hankkeissa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluja. Finnvera voi myös olla pienissä rahoitustarpeissa hankkeen ainoa rahoittaja.

Oma pääoma rahoituslähteenä

Oma pääoma vahvistaa yrityksen tasetta ja helpottaa vieraan pääoman saamista. Miinuksena on se, että riskirahoituksen tuottovaade on pankkirahaa huomattavasti korkeampi. Pk-yrityksen kaupassa henkilöostajat tyypilliset sijoittavat hankkeeseen omaa varallisuuttaan omana pääomana, mutta muita vaihtoehtoja ovat myös esimerkiksi uusien sijoittajien mukaan hakeminen vähemmistöosuuksilla tai selvittää myyjien mielenkiintoa jäädä yhtiöön sijoittajiksi.

 

Mihin rahoittajat kiinnittävät huomiota?

Rahoittajat kiinnittävät huomiota seuraaviin asioihin:

Yrityskaupan muoto

  • Onko kyseessä osakekauppa, yhtiöosuuskauppa vai liiketoimintakauppa?

Yrityksen arvostus

  • Onko kauppahinta realistinen takaisinmaksuajan ja -kyvyn näkökulmasta? Onko osa kauppahinnasta sidottu tulevaan menestykseen, jolloin riskiä tulevasta menestyksestä tasataan ostajan ja myyjän kesken (ns. jälkikauppahinta)?

Rahoitusrakenne

  • Onko hankkeen omarahoitusosuus riittävä? Kuinka kokonaisrahoitus on ajateltu järjestettävän ja kuinka riski jakautuu eri rahoittajien välillä?

Ostettavan yrityksen liiketoiminnan tila

  • Millaiset edellytykset yrityksellä on menestyä jatkossa? Tuotteiden/palveluiden kysyntä? Kilpailutilanne? Liiketoimintasuunnitelma?
  • Onko yrityksellä realistisesti tulevaisuudessakin kannattavan liiketoimintan edellytykset?

Ostajan arviointi

  • Rahoittaja arvioi ostajaa koulutuksen, kokemuksen, sitoutumisen ja taloudellisen aseman pohjalta.

Muuta huomioitavaa

  • Onko ostajalla ollut hankkeessa riittävät ammattitaitoiset neuvonantajat?
  • Mahdollinen verottajan ennakkopäätös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

Asiakas case: Hurry Oy

"Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle"

Nopeasti kasvavan asiantuntijayrityksen toiminnan selkeyttäminen.

Lue lisää