Pankkirahoituksen ehdot?

Pankkirahoituksen ehdot?

Ostaja aloittaa tyypillisesti rahoitusneuvottelut hyvin varhaisessa vaiheessa, kun kohde on löydetty ja tahtotila selvitetty. Rahoittajan osallistumisaste hankkeeseen riippuu pitkälti hankkeen haastavuudesta. Kuitenkin rahoittajan informointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa takaa yleensä parhaan lopputuloksen. Yrityskauppa on iso ja merkittävä hanke, joten aikaa tulee varata riittävästi.

 

Kaupalliset ehdot

Pankin tarjoama marginaali heijastaa pankin näkemystä yrityskauppaan liittyvistä riskeistä. Näitä riskejä on mahdollista tunnistaa etukäteen ja pyrkiä minimoimaan niitä varmistaakseen hankkeelle mahdollisimman edullisen rahoituksen. Tyypillisiä riskejä on esimerkiksi integraation onnistuminen, liiketoiminnan ennustettavuus, velkaantuneisuus, muuttunut rating (riskiluokka) ja strategian toteutumiseen liittyvät seikat. Mahdollisia ratkaisuja edellä mainittuihin riskeihin on esimerkiksi oman pääoman ehtoisen sijoittajan mukaan ottaminen, avainhenkilöiden sitouttaminen ja se, että pyritään saamaan hallitukseen sellaista osaamista, jota yrittäjältä tai yhtiön johdolta itseltään puuttuu.

 

Vakuudet ja kovenantit

Myyjän, ostajan sekä pankin kannalta yrityskauppoihin liittyy aina riski, kun omaisuuserät vaihtavat omistajaa - onhan yrityskauppa aina murroskohta yrityksen liiketoiminnasa. Käytännössä vakuudet ovat useimmiten ostajien henkilökohtaista varallisuutta tai Finnveran takauksia. Liiketoimintakaupassa ostettua omaisuutta on mahdollista käyttää normaalisti vakuutena. Osakekaupassa ostettavan yhtiön osakkeita ja ostoyhtiön yrityskiinnityksiä on mahdollista käyttää vakuutena, mutta pantattujen osakkeiden vakuusarvo on pääsääntöisesti hyvin heikko johtuen osakkeiden realisoinnin vaikeudesta. Ja toisaalta, jos kassavirta tyrehtyy, mitä arvoa osakkeilla on?

 

Jos vakuudet eivät riitä, niin kannatta tutkia seuraavia vaihtoehtoja:

Alennetaan kauppahintaa

  • Kauppahinnan maksun porrastaminen, esim. lisäkauppahinta tai pidempi maksuaika myyjälle

  • Ei osteta kaikkia osakkeita, vaan myyjä jää vähemmistöomistajaksi, selvitetään avainhenkilöiden halukkuutta sitoutua osakkeita ostamalla, tai haetaan esimerkiksi pääomasijoittajaa mukaan
  • Muokataan yritysrakennetta: liiketoimintakauppa vain osasta yrityst, jakautuminen kahdeksi yhtiöksi ja kauppa vain toisesta

Nostetaan oman pääoman osuutta rahoituksesta

  • Myyjän antama pääomalaina
  • Lisää sijoittajia

Hankitaan ulkopuolisia vakuuksia

  • Finnveran takaus
  • Lähipiirin takaukset

 

Kovenanttien käyttö

Pankit voivat vaatia myös finanssikovenantteja koskien koko konsernia. Kovenantti on luottosopimukseen otettava erityisehto (ns. sopimusvakuus), jossa rahoittaja ja yritys sopivat siitä, että yritys sitoutuu ylläpitämään tietyt taloudelliset tai toiminnalliset edellytykset tietyn ajan tai koko luottosuhteen ajan.

Kovenanttien käyttö on seurausta yleensä vakuusvajeesta ja/tai korkeasta riskistä. Pankin tavoitteena kovenanttien käytössä on seurata ja hallita omaan luottosalkkuunsa liittyviä riskejä. Kovenanttien käyttö parantaa pankin samaan informaation laatua ja määrää. Velallisen tavoitteena kovenanttien käytöllä parahtaa rahoituksen saatavuutta ja hintaa sekä pitää vakuudet yrityksen hallussa. Olennaisinta on oaspuolten osalta turvata liiketoiminnan kassavirta ja ostettavan yhtiön omaisuuden arvoa sekä rajoittaa voitonjakoa.

Luottosopimukseen asetettu kovenantti voi koskea esimerkiksi luotonhakijayrityksen omavaraisuutta, velkaantumisastetta tai nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen. Tuon luottosopimuksessa asetetun ehdon rikkoutuessa eli kun esimerkiksi yrityksen omavaraisuusaste pääsee liian pieneksi, luotonantaja voi nostaa antamansa luoton korkotasoa tai joskus jopa irtisanoa koko luoton.

Muita tyypillisiä rajoituksia, joita pankki voi vaatia on esimerkiksi osingonmaksun rajoittaminen, yritysostorajoit, investontirajoit, velkaantumisrajoite tai omaisuuden luovutusrajoite.

 

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Yritysjärjestelyt
Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

27.09.2020

Asiakaspalvelutrendien tunnistaminen menestyksen lähtöpisteenä

Lue lisää

Asiakas case: Dreamfaktori

"Tilitoimistojen tulevaisuuden suunnan selkeyttäminen ja menestystekijöiden tunnistaminen."

Tilitoimistojen tulevaisuuden suunnan selkeyttäminen ja menestystekijöiden tunnistaminen.

Lue lisää