Arvokartoitus

Arvokartoitus

Arvokartoitus

Arvokartoitus antaa nopean arvion yrityksesi tämänhetkisestä arvosta tai ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen potentiaalisen ostokohteen arvosta. Arvokartoitus on Arvonmääritystä suppeampi vaihtoehto.

Tilaa arvokartoitus olemalla yhteydessä asiantuntijaamme!

 

                 Taso 1

                 Taso 2

 

          Arvokartoitus

           Arvonmääritys

Arvonmääritys rekisteröityjen tilinpäätösten pohjalta

                     X

 

Arvonmääritys oikaistujen laskelmien pohjalta

 

                      X

Oman pääoman arvon jakautuminen

                     X

                      X

Arvon kehittäminen

                     X

                      X

Tunnusluvut

                     X

                      X

Arvonmääritysraportti (PDF) yrityksen arvosta ja arvostusperusteista

                     X

                      X

Tulevan kehityksen arviointi

                +250 €

                      X

Sanallinen tilinpäätösanalyysi

                +200 €

                      X

Arvostuskertoimien vertailu

                +200 €

                      X

Painettu arvonmääritysraportti

 

 

Hinta:

                  500 €

                  1000 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

 

Tarve yrityksen arvonmääritykselle voi syntyä useassa eri tapauksessa. Voit olla myymässä yritystäsi tai haluat selvittää potentiaalisen ostokohteen arvon puolueettomalta ammattilaiselta tai haluat pitää tuntuman yrityksen arvoon joka vuotisessa yhtiökokouksessa.

Selkeä raportti arvosta ja sen muodostumisesta

Tuotamme aina arvonmäärityksestä selkeä ja uskottavan arvoraportin. Raportista käy selkeästi ilmi mikä yrityksen arvo on, mistä yrityksen arvo muodostuu ja miten yrityksen arvo on laskettu. Selkeä raportti antaa erityisesti uskottavuutta yrityskauppatilanteissa.

Eri tasoiset palvelut – eri tarpeisiin

Tarpeet arvonmäärityksen laajuudelle voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Esimerkiksi joissakin tapauksissa yrityksen taseesta on syytä oikaista tiettyjä eriä tai jättää laskelman ulkopuolelle vaikkapa kiinteistöjen osuuksia. Eri tasoiset ja sisältöiset arvonmäärityspalvelumme mahdollistavat muokkautumisen eri tarpeisiin. Maksat vain siitä, mitä tarvitset.

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

19.12.2019

5 pohtimisen arvoista megatrendiä organisaatiollesi

Lue lisää

Asiakas case: Jokiväri Oy // talouspäällikköpalvelu

"Jokivärille tehtiin juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta"

Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisesta sekä itsenäisesti, että yhdessä johdon kanssa, ja tarjoaa siten merkittävän tuen johdon päätöksentekoon.

Lue lisää