Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta-muutosjohtamisen työkalu

Priocta on helppokäyttöinen järjestelmä muutosjohtamisen tueksi. Prioctan avulla muutoksen toteutumista pystytään mittaamaan ja seuraamaan erilaisten kysymysten avulla. Priocta sitouttaa työntekijät mukaan muutokseen, sillä Priocta-sovelluksen avulla käyttäjät vastaavat heille asetettuihin kysymyksiin helposti ja nopeasti.

Prioctan avulla varmistat, että muutos todella tapahtuu

Priocta on muutosjohtamisen sähköinen työkalu, jolla muutosta saadaan mitattua ja seurattua organisaation itse määrittämien kysymysten avulla. Kysymyksiin vastaaminen sujuu Priocta-sovelluksen kautta helposti ja nopeasti.

Prioctan avulla muutoksen toteutumisesta saadaan konkreettista tietoa, jonka avulla pystytään analysoimaan, onko muutoksen suunta oikea. Yritystilin pääkäyttäjä näkee kysymyskohtaisista kaavioista, mihin suuntaan seurattu asia etenee, ja minkälaisia vastauksia kysymykseen on milläkin viikolla annettu. Kaavioista on siis helppo havaita, jos muutoksen suunta tai nopeus ei ole toivotunlainen ja tällöin asiaan pystytään myös tekemään tarvittavia toimenpiteitä nopeasti.

Priocta-järjestelmään voi luoda useita eri kyselyitä ja jokaiseen kyselyyn saa valittua omat vastaajansa henkilöistä tai ryhmistä. Prioctan avulla saadaan siis henkilökunta sitoutettua ja osallistettua mukaan muutokseen.

Kysymyksille saa asetettua vastausmuodon niin numeeriseksi, vastausvaihtoehdolliseksi tai vapaaksi tekstikentäksi. Näin ollen Priocta mahdollistaa monipuolisesti erilaisia kysymyksiä erilaisten muutosprosessien seurantaan.

Prioctan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa! Voit testata järjestelmän sopivuutta organisaatiollenne 14 päivän ilmaisen testijakson avulla.

 

Pääset aloittamaan ilmaisen testijakson sekä tutustumaan Prioctaan tarkemmin osoitteesta www.priocta.com.

 

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
[email protected]