Priole - Visio-Kattava™

Priole - Visio-Kattava™

Organisaation toimintaympäristöön vaikuttavat skenaarioiden ja niiden pohjalta rakentuva vision muodostaminen ei tarvitse olla työlästä. Mikäli sinulla on mielessäsi kirkkaana toimintaympäristö ja yrityksen suunta, ei niiden muodostamiseen tarvitse sitoa useaa henkilöä. Oma ja asiantuntijan sparraava näkemys riittää.

Perinteisten mallisessa palvelussa sanoitamme yhdessä ylimmänjohdon kanssa yrityksen vision ja mission sekä tunnistamme toimintaympäristöön vaikuttavat muutostrendit.

Tämä kevyempi vaihtoehto tulevaisuuden skenaarioiden ja vision muodostamisesta on erityisen soveltuva pienimmille pk-yrityksille, joissa on vahva näkemys tulevasta.

TULOS: Yhdessä tunnistettu ja aukikirjoitettu visio, missio ja toimintaympäristön skenaariot.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

08.06.2020

Arvosta itseäsi ja osaamistasi

Lue lisää

Asiakas case: Turvaukko Oy

"Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä"

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää