Priole - Suunnitelma-laaja™

Priole - Suunnitelma-laaja™

Miten saan muutoksen oikeasti osaksi arkea?

Suunnitelma-vaiheessa jokaiselle kehityskohteelle nimetään vastuuhenkilö ja luodaan projektisuunnitelma, jonka mukaan kehitystyötä lähdetään tekemään. Lisäksi luomme yhdessä kehityskohteille konkreettiset ja ymmärrettävät mittarit, joiden avulla kehittymistä pystytään seuraamaan. Näin ollen pystymme myös johtamaan muutosta, sekä puuttumaan siihen tarvittaessa. Seurannan apuna hyödynnämme Priocta-muutosjohtamisen työkalua, jonka avulla saamme säännöllistä tietoa kehittymisen etenemisestä.

TULOS: Kehityskohteiden projektisuunnitelmat ja mittarit kehittymisen seurantaan

 

Suunnitelmien käynnistämisen jälkeen varmistamme Tuki-vaiheessa, että kehittymisen aikataulu ja suunta on oikea.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

21.02.2020

Mistä tulevaisuuden työntekijät löytyvät?

Lue lisää

Asiakas case: JKP Talohuoltopalvelut Oy

"Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan."

Tytäryhtiösulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää