Priole - Suunnitelma-kattava™

Priole - Suunnitelma-kattava™

Olennainen osa strategiassa onnistumista on laadukkaan projektisuunnitelman tekeminen ja seurantamittareiden määrittäminen. Projektisuunnitelman rakentaminen yhdessä vastuullisten henkilöiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Yhdessä muutosta mittaavista mittareista päättäminen auttaa sitouttamaan vastuullisia henkilöitä ohjaamaan omaa työskentelyään.

Luomme yhdessä kevyen projektisuunnitelman hyväksi havaitsemamme mallin mukaisesti. Työskentelemme yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden suoriutuminen on erityisten tärkeää strategian toteutumisen kannalta.

Muodostamme muutosta mittaavat mittarit parhaiden käytänteiden ja kokemuksemme kautta. Seurannan apuna käytämme muutoksenjohtamiseen suunniteltua Priocta -muutosjohtamisen digitaalista työkalua.

TULOS: Kevyet projektisuunnitelmat toteuttaa strategia sekä muutosmittareiden tunnistaminen ja muutosjohtamisen digitaalisen työkalun käyttöönotto.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus niin asiakaspalvelutyöstä, verkkokauppatoiminnasta kuin strategiatyöskentelystä. Vahvuuksina muun muassa projektinhallinta ja viestintä. Mielenkiinnon kohteina asiakaskokemus sekä organisaatiosta syntyvät mielikuvat ja niihin vaikuttaminen.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

21.02.2020

Mistä tulevaisuuden työntekijät löytyvät?

Lue lisää

Asiakas case: Turvaukko Oy

"Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä"

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää