Priole - Suunnitelma-kattava™

Priole - Suunnitelma-kattava™

Olennainen osa strategiassa onnistumista on laadukkaan projektisuunnitelman tekeminen ja seurantamittareiden määrittäminen. Projektisuunnitelman rakentaminen yhdessä vastuullisten henkilöiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Yhdessä muutosta mittaavista mittareista päättäminen auttaa sitouttamaan vastuullisia henkilöitä ohjaamaan omaa työskentelyään.

Luomme yhdessä kevyen projektisuunnitelman hyväksi havaitsemamme mallin mukaisesti. Työskentelemme yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden suoriutuminen on erityisten tärkeää strategian toteutumisen kannalta.

Muodostamme muutosta mittaavat mittarit parhaiden käytänteiden ja kokemuksemme kautta. Seurannan apuna käytämme muutoksenjohtamiseen suunniteltua Priocta -muutosjohtamisen digitaalista työkalua.

TULOS: Kevyet projektisuunnitelmat toteuttaa strategia sekä muutosmittareiden tunnistaminen ja muutosjohtamisen digitaalisen työkalun käyttöönotto.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

08.06.2020

Arvosta itseäsi ja osaamistasi

Lue lisää

Asiakas case: Liperin Kunta

"Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle"

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää