Priole - Strategiset valinnat™

Priole - Strategiset valinnat™

Organisaation strategian muodostamisen keskeinen osa on valintojen tekeminen. Monesti strategisten valintojen tekemisen ytimen muodostaa itse asiassa valinnat mistä luovutaan tai mitä ei tehdä. Näiden valintojen tekeminen ei ole helppoa, ja ne vaativat taustalleen analyysiä ja näkemystä.

Muodostamme yhdessä kuvan niistä strategisista toimenpiteistä, jotka tulevat määrittämään organisaation menestymisen tulevaisuudessa.

Yhdessä tekemällä helpotamme sinun työtäsi ja tuomme systemaattisen tavan rakentaa strategiset valinnat.

TULOS: Tunnistettuna strategiset valinnat, joiden avulla menestytään tulevaisuudessa

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Maiju Asikainen

Maiju Asikainen

Kehitysasiantuntija
Talouspäällikköpalvelut
050 371 1730
maiju.asikainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus erilaisten toimialojen talouden ja hallinnon prosesseista. Laaja osaaminen johdon laskentatoimesta sekä ulkoisen laskentatoimen tukemisesta ja ohjauksesta. Kiinnostus talouden prosessien kehittämiseen. Kokemusta myös erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä ja toimenpiteistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

21.02.2020

Mistä tulevaisuuden työntekijät löytyvät?

Lue lisää

Asiakas case: Turvaukko Oy

"Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä"

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää