Priole - Mahdollisuudet™

Priole - Mahdollisuudet™

Mitä toimialan muutos minulle tarkoittaa?

Parhaimmatkin tulevaisuuden näkemykset ovat arvottomia, jos niiden pohjalle ei mietitä keinoja vastata muutokseen. Mahdollisuudet-vaiheessa poraudumme tarkemmin tulevaisuuden skenaarioihin ja pohdimme, mitä muuttuva maailma Sinulta ja organisaatioltasi konkreettisesti vaatii. Ryhmätyöskentelyn keinoin saamme valjastettua monenlaisia näkökulmia, ja osallistava toiminta myös sitouttaa ihmisiä mukaan muutokseen.

Oleellista tässä vaiheessa on tuottaa runsaasti ideoita, joista seuraavassa vaiheessa poimimme merkityksellisimmät.

TULOS: Menestyksen kannalta merkittävät ominaisuudet sekä niiden vertailu arvosanoin

Vaiheen jälkeen vuorossa on Priorisointi-vaihe, jossa valitaan organisaatiosi tärkeimmät kehityskohteet.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

08.06.2020

Arvosta itseäsi ja osaamistasi

Lue lisää

Asiakas case: JKP Talohuoltopalvelut Oy

"Sulautumisen taloudelliset ja hallinnolliset toimet suunniteltiin ja toteutettiin omistajien toiveiden mukaan."

Tytäryhtiösulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää