Rahoitussuunnittelu

Rahoitussuunnittelu

Rahoitukseen liittyvät kysymykset tulevat aika ajoin vastaan yritystoiminnassa. Usein mieleen tulevat pankki ja pankin rahoitustuotteet. Käytettäissä on kuitenkin laaja kirjo vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen mukaan. Toimimme puoleettomana asiantuntijana, olipa kyseessä käyttöpääoman kasvattaminen, yrityskaupan rahoittaminen, investointeihin liittyvät rahoitustarpeet tai oman pääoman ehtoinen rahoitus.

 

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan sitoutuvan rahan määrää ja on yksi tärkeimmistä luvuista talouden ja johtamisen kannalta. Puolueettomana toimijana autamme asiakkaitamme käyttöpääomaan liittyvissä tarpeissa ottamalla tarkastelun alle yrityksen rahavirtaprosessin ja etsimällä tilanteeseen sopivimman ratkaisun.

Esimerkkirahoitusmuodot: Lainoitukset (ja takaukset), tililimiitti ja laskurahoitus (factoring).

 

Yrityskauppa

Yrityskauppatilanteen rahoitus onnistuu harvoin ostavan osapuolen omin varoin tai toteutus niin ei ole järkevää. Sopivan rahoituksen löytäminen on ensimmäisiä tehtäviä yrityskauppatilanteissa. Tarjoamme puolueettoman näkemyksen parhaista vaihtoehdoista. Toimimme joko neuvonantajana tai hoidamme rahoituksen hakemisen.

Esimerkkirahoitusmuodot: Yrityslaina, yrittäjälaina, hybridilaina, juniorilaina ja joukkorahoitus.

 

Investointi

Investointirahoituksen tarve pohjautuu usein tarpeeseen kasvattaa liiketoimintaa, tehostaa tai uusia tuotantoaan, tai vaikkapa avata uusia toimintoja. Pelkän tulorahoituksen käyttäminen ei riitä, vaan tarvitaan investointirahoitusta. Autamme investointien kannattavuuslaskelmissa ja suunnittelemme soveltuvimman rahoituspaketin ja esittelemme sen rahoittajille yhdessä yrityksen kanssa.

Esimerkkirahoitusmuodot: Yrityslaina, kohderahoitus ja juniorilaina.

 

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Usein ulkopuolisen pääomasijoittajan mukaan saaminen tervehdyttää ja kehittää liiketoimintaa myös muutenkin kuin vain rahoituksen näkökulmasta. Selvitämme mahdollisuudet oman pääoman ehtoisen rahoituksen vahvistamiseen. Tarvittaessa kartoitamme mahdollisia pääomasijoittajia rahoituksen järjestämiseksi.

Esimerkkirahoitusmuodot: Osakeanti, SVOP-sijoitus, vaihtovelkakirja, pääomalaina ja hybridilaina.

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

19.12.2019

5 pohtimisen arvoista megatrendiä organisaatiollesi

Lue lisää

Asiakas case: Rakennustempo Oy

"Arvonmääritys konepajateollisuuden sopimusvalmistajalle"

Yrityksen arvonmääritys konepajateollisuuden sopimusvalmistaja yritykselle

Lue lisää