Priole - Tarve™

Priole - Tarve™

Tulevaisuuden tarkastelua toimialakohtaisesti

Maailma on muutossignaaleja täynnä, ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät. Tarve-vaiheessa tarkastelemme maailman muutostrendejä yksilöllisesti asiakkaan toimialan ja asiakasorganisaation kannalta. Hyödynnämme eri huippuasiantuntijoiden lähteistä koostettuja megatrendikortteja tulevaisuuden tarkasteluun.

Ehdottomasti paras lopputulos saadaan, kun työskentelyyn sitoutetaan organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaan asiakkaita, asiantuntijoita, tai toimittajia. Nämä jäsenet tuovat kokonaan uudenlaisen näkemyksen tulevaisuuden kuvaan.

Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat kattavat ja monipuoliset. Takaamme siis, että astumme boksin ulkopuolelle ja haemme näkemyksiä laajemmalta kuin ajattelitkaan.

Lopputuloksen puristamme juuri organisaatiosi näkökulman huomioiviksi skenaarioiksi.

TULOS: Organisaatiolle yksilölliset, puhtaaksi kirjoitetut skenaariot tulevaisuuden tarpeista jatkotyöstöä varten.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@easteam.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@easteam.fi

Monipuolinen kokemus niin asiakaspalvelutyöstä, verkkokauppatoiminnasta kuin strategiatyöskentelystä. Vahvuuksina muun muassa projektinhallinta ja viestintä. Mielenkiinnon kohteina asiakaskokemus sekä organisaatiosta syntyvät mielikuvat ja niihin vaikuttaminen.

Sara Suvinen

Sara Suvinen

Kehityspäällikkö
040 557 6204
sara.suvinen@easteam.fi

Laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä usealla eri toimialalla. Monipuolinen osaaminen liiketoiminnan ja brändin kehittämisen yhdistämisestä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

19.12.2019

5 pohtimisen arvoista megatrendiä organisaatiollesi

Lue lisää

Asiakas case: Liperin Kunta

"Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle"

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää