Priole - Tarve™

Priole - Tarve™

Tulevaisuuden tarkastelua toimialakohtaisesti

Maailma on muutossignaaleja täynnä, ja olennaista on tunnistaa niistä merkityksellisimmät. Tarve-vaiheessa tarkastelemme maailman muutostrendejä yksilöllisesti asiakkaan toimialan ja asiakasorganisaation kannalta. Hyödynnämme eri huippuasiantuntijoiden lähteistä koostettuja megatrendikortteja tulevaisuuden tarkasteluun.

Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikkien työpajaan osallistuvien mielipiteet tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti, jolloin myös tulokset ovat kattavat ja monipuoliset. Takaamme siis, että astumme boksin ulkopuolelle ja haemme näkemyksiä laajemmalta kuin ajattelitkaan.

Lopputuloksen puristamme juuri organisaatiosi näkökulman huomioiviksi skenaarioiksi.

TULOS: Organisaatiolle yksilölliset, puhtaaksi kirjoitetut skenaariot tulevaisuuden tarpeista jatkotyöstöä varten.

 

 

 

Tarve-vaiheen perushinta on 3500 e

Huomioidaksemme organisaatioiden erilaiset tarpeet ja henkilöstömäärät, olemme tuotteistaneet vaiheesta eri versioita, joiden hinnat vaihtelevat 1900 euron ja 4300 euron välillä. Hinnat ALV 0 %.

 

Tarve-vaiheen jälkeen siirrytään Keinot-vaiheeseen.

Harri Ryynänen

Harri Ryynänen

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@priole.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Nuorempi kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@priole.fi

Monipuolinen kokemus niin asiakaspalvelutyöstä, verkkokauppatoiminnasta kuin strategiatyöskentelystä. Vahvuuksina muun muassa projektinhallinta ja viestintä. Mielenkiinnon kohteina asiakaskokemus sekä organisaatiosta syntyvät mielikuvat ja niihin vaikuttaminen.

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Lue lisää

18.09.2019

Tärkein väline yrityksen kustannustehokkuuden parantamiseksi?

Lue lisää

Asiakas case: Liperin Kunta

"Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle"

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää